Till min familj och mina vänner! Ingen nämnd ingen glömd!